TOTAL QUALITY MANAGEMENT – KAIZEN

Kaizen: Sürekli Gelişim ( Tekamûl )

Kalite Yönetiminde 3 önemli devrim dönemi var.

1910s: (Birinci Dünya Savaşı Dönemleri 1914 – 1918)

Taylor birinci dünya savaşı döneminde hızlı siper kazma konusunda çalışmalar yapmakla görevlendirilir. Farklı özelliklere sahip (boy, kilo vb.) askerleri siper kazma çalışmalarını gözlemliyor. Bu askerlerin saatte kaç metreküp kazı yaptıklarını asklerlerin özelliklerine gore istatistikleştiriyor. Bu istatik çalışmalarında normal dağılım bir türlü elde edilemediği için aynı çalışmayı tekrarlıyor bu sefer askerlerin siper kazım tekniklerini inceliyor. Yine oturup bir istatistik çalışması yaptığında belli tarzdaki kazım tekniklerinin diğer kazım tekniklerine göre daha verimli olduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç: Üretkenlikte teknik fiziksel özelliklerden daha önemlidir. ( Taylorism ) 1910s dan sonra verimlilik teknik olarak nitelendirilmiştir. Fakat buda insanlarda zamanla mekanikleşmeyi getirdiği gözlemlenmiştir.

1930s: 1924 – 1932 yılları arasında yapılan deneyler serisinin sonucuna dayanmaktadır. Bu deneylerin biri verimliliğin çalışılan ortamın aydınlığıyla doğru orantılı olduğudur. Tamamıyla aynı koşullarda çalışan, aynı ürünü üreten birbirinden izole edilmiş iki fabrikada birinde ışık oranı diğerine göre oldukça fazladır. Görülmüştür ki aydınlık ortam üretkenliği artırmaktadır. Bu deneyler serisine “The Hawthorne Experiments”

Bu sefer aydınlatma seviyeleri dahil bütün koşulları birbirine eşit olan iki ayrı fabrikada birinde çalışanlatls fazlaca ilgilenilip, çalışanlar motive edilirken diğer tesiste bu konuda özel bir çalışma yapılmamıştır. Bunun sonucunda görülmüştür ki çalışanlarıyla ilgilenen fabrikadaki üretim ilgilenmeyen fabrikaya göre daha verimlidir.

Sonuç: Çalışma koşulları verimliliği etkilemektedir, deneylerin konusu olan tesisin aydınlatılması ve verimlilik ilişkisi ile çalışana ilgi ve verimlilik bu sonucu desteklemetedir. Ancak iki farklı deney arasında da bir verimlilik analizi yapılırsa ilgi her zaman ışıktandan daha fazla verimliliği aydınlatmakta ve artırmaktadır.

1950s:..

1950’li yıllar kısmında  W. Edwards Deming ‘in kalite tanımı üzerine yoğunlaşacağım. Ama öncelikle birşeyleri aktara bilmem için benim Deming ve Kalite Anlayışını öğrenmem gerekiyor. Bu yüzden bir süre eğer blog-umu takip eden varsa beklemek durumunda kalacak. 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.