Hangi dili bildiğimin nece konuştuğumun bir önemi var mı ?
Sessizce konuşup anlarken meö