WordPress: directory file permissions

chmod  -R 644  project/
chmod  755 project/wp-includes/ project/wp-admin/ project/wp-admin/js/ project/wp-content/ project/wp-content/themes project/wp-content/plugins

project : 0755
wp-includes/ : 0755
wp-admin/ : 0755
wp-admin/js/ : 0755
wp-content/ : 0755
wp-content/themes/ : 0755
wp-content/plugins/ : 0755
wp-admin/index.php : 0644
.htaccess : 0644
wp-config.php : 0644
find . -type d -exec chmod 755 {} \;  # Change directory permissions rwxr-xr-x
find . -type f -exec chmod 644 {} \;  # Change file permissions rw-r--r--

Port üzerinden PID e nasıl ulaşılır?

(LINUX/UBUNTU ) JAVA yı şayet Tomcat üzerinden yürütüyorsanız, mevcut projeyi tekrar başlatmak istediğinizde şayet bir önceki projeyi kapatmadıysanız. Aynı port üzerinden birden fazla uygulama çalıştırılamayacağı için muhtemelen hata alacaksınız.

 

Bu portu bir şekilde boşaltmanız gerekecek.  fakat bu portu kullanan process e ulaşmanız gerekmekte ilk önce :

Ben projelerime genelde 8080 portunu kullanmalarına müsade etmem, ama default olarak gelen 8080 portunu kullanarak örneğimizi verdim.

sudo netstat -lpn |grep :8080

tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      8631/java

komutu girdiğimizde çıkan satırda 8631 nolu process -in bu portu meşgul ettiğini görüyoruz. Bu işlemi sonlandırmak için

kill 8631 

diyerek işlemi sonlandırıyoruz. Şimdi projenizi 8080 portu üzerinden tekrar ayağa kaldırabilirsiniz.