Bu sorunu ben de yaşadım!.

WordPress: directory file permissions

chmod  -R 644  project/ chmod  755 project/wp-includes/ project/wp-admin/ project/wp-admin/js/ project/wp-content/ project/wp-content/themes project/wp-content/plugins project : 0755 wp-includes/ : 0755 wp-admin/ : 0755 wp-admin/js/ : 0755 wp-content/ : 0755 wp-content/themes/ : 0755 wp-content/plugins/ : 0755 wp-admin/index.php : 0644 .htaccess : 0644 wp-config.php : 0644 find . -type d -exec chmod 755 {} \; # Change directory permissions...

Port üzerinden PID e nasıl ulaşılır?

(LINUX/UBUNTU ) JAVA yı şayet Tomcat üzerinden yürütüyorsanız, mevcut projeyi tekrar başlatmak istediğinizde şayet bir önceki projeyi kapatmadıysanız. Aynı port üzerinden birden fazla uygulama çalıştırılamayacağı için muhtemelen hata alacaksınız.   Bu portu bir şekilde boşaltmanız gerekecek.  fakat bu portu kullanan process e ulaşmanız gerekmekte ilk önce : Ben projelerime genelde 8080 portunu kullanmalarına müsade etmem,...